Näringslivsdag i Tyresö Centrum

2017-11-17

Företagsmässa inne i Tyresö Centrum!

För att synliggöra och främja det lokala näringslivet genomför vi Tyresö Näringslivsdag. Dagen inleds med en företagsmässa inne i Tyresö Centrum som är öppen för allmänheten, tre priser ska delas ut, Årets Butik och Bästa monter samt vinnaren av Frixos Stiftelse, stipendiat 2017! Inspirationstalare under dagen är Lottie Knutsson.

Under dagen kommer vi också att hålla en rekryteringsmässan mellan kl.13-15 och här ges tillfälle att träffa arbetsgivare och potentiella kandidater. Mer information hittar ni på http://www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Tyreso-Naringslivsdag/ 

Varmt välkomna!