Avstånd är omtanke

Tyresö Centrum följer myndigheternas råd och restriktioner. Just nu gäller skärpta allmänna råd i vår region, och vi uppmanas att undvika platser där det förkommer trängsel, så att vi  kan begränsa smittspridning av Covid-19 i största möjliga mån.

Situationen kräver att vi hjälps åt och respekterar utfärdade rekommendationer. Vi håller öppet enligt ordinarie öppettider för att behålla hög tillgänglighet, hög servicegrad och samtidigt undvika trängsel. Enkla, men mycket viktiga regler, är att tvätta händerna noga och ofta, hosta o nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen går ner så att vi förhoppningsvis kan återgå till en normal situation.

Vi har sedan tidigare vidtagit bland andra dessa åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19 i Tyresö Centrum:

  • Utökad städning och extra rengöring av ytor som många rör vid.
  • Ett flertal stationer med handsprit på olika platser.
  • För att undvika trängsel bjuder vi inte in till några evenemang och aktiviteter inomhus och marknadsför inte klassiska shoppinghelger.
  • Via skyltning och information i högtalare uppmanar vi besökarna att hålla avstånd.
  • Våra ordningsvakter bevakar särskilt ytor där köbildning skulle kunna uppstå.
  • Monterat pilar i golvet för att på det sättet uppmuntra till högertrafik i de gångar där det är möjligt.
  • En besökstabell på hemsidan visar vilka dagar och tider som besökstrycket är högst. Där hittar man även i länk som visar besöktryck i realtid. Med hjälp av dessa verktyg kan man enkelt planera sitt besök till tider som är något lugnare.